Stránky Antonína MAREŠE.

Tyto stránky jsou odrazem mé snahy o pochopení a uchopení duchovních pravd. Velmi významným způsobem do tvarování mého světanázoru a samozřejmě do způsobu mého uvažování zasáhl asi největší duchovní badatel a mystik všech dob Rudolf Steiner. Jeho DUCHOVNÍ  VĚDA je to, z čeho vycházím v každém svém pojednání, úvaze či ve svých knihách. Samozřejmě, že mé názory se postupně vyvíjely, a dosahovaly v pozdějších letech mého tvoření hodnotnější podobu. Lze to vysledovat i v mých knihách.

Poslední aktualizace:  01.04.2020  Aktualizováno:   

 
 
VIDEOKONFERENCE
 
 
Tento systém, díky snížené kvalitě přenosu,
která je momentálně praktikovaná na internetu,
nepřinesl žádoucí efekt.
Zvažujeme co s tím.
 
Co je obsahem videokonferencí a jak budou probíhat?
 
Videokonference budou nahrazovat přednášky a semináře,
 
které konal
pan Antonín Mareš.
 
Budou obsahovat úvodní pasáže, kde se budeme vyjadřovat k současnému dění, budou obsahovat pasáže, kde bude rozebírán odkaz
Davida R. Hawkinse, Rudolfa Steinera
a dalších mystiků, myslitelů a filozofů,
kteří nám mají co říci a kteří k nám promlouvají mnohdy i přes propast času (Sokrates).
 
Každý účastník bude mít příležitost se k tématu vyjádřit slovně,
nebo i písemně, bude-li o to stát.
 
Videokonference hodláme pořádat cca jednou za týden.
Den a hodina bude ještě upřesněna (předpokládá se cca 19:00).
 

D U Š E-K   a   S e m i n á ř

Duše - K

 

Dne 22. 2. 2015 jsem měl v divadle KAMPA vystoupení spolu s Jaroslavem Duškem (známým hercem). Vystoupení bylo natáčeno lidmi od televize a je v archivu ČT24.

Zde si je můžete vyvolat kliknutím na symbol videa.

    

Aktualita

Vytváříme serii videií které budou sněřovány jednak k objasnění struktur Univerza a tím i Duchovna, tak i k odkazu doktora Davida R. Hawkinse. Ty pak budou vytvářeny tak, aby objasnily jeho učení i jeho odkaz, ale i dopad na současnou společnost.

Videa jsou určena k volnému šíření.

Pokud má kdokoliv potřebu se na něco ohledně videí dotázat čí má nějakou připomínku, pak může napsat na e-mail autora těchto webových stránek (kontakt). V tom případě vložte do předmětu slovo "video".

Pokud je někdo, kdo cítí potřebu s námi spolupracovat na tvorbě videí, pak budeme jen rádi. V tom případě do předmětu vložte slovo "spolupráce".

Kontaktovat nás můžete pochopitelně i pomocí "Napište nám".

 

První předkládané video je obecně o vesmíru.

  https://youtu.be/BGr44B20W0s

Da Další předkládané video je směřováno na to, kým a čím je člověk.

https://youtu.be/Tt_T7_RPZ1M

Další videa jsou zaměřeny na Astrální planinu.

Video -Astralita 1:     https://youtu.be/qGNwEYUWnLE

Video -Astralita 2:     https://youtu.be/QMHqoDH5MJ8

Video -Astralita 3:     https://youtu.be/qZ-0LoiUbjo

 

(stačí na odkaz kliknout)

Na semináři na zámečku v Nečtinách bylo natočeno povícero videií. Pro širší veřejnost jsou uvolněny následná videa:
 
Seminář - úvod:                            https://youtu.be/zm3rmgBgHy0
Seminář - první přednáška:          https://youtu.be/ZzZGNmSS0AM
Seminář - přednáška p. Magula:  https://youtu.be/7BnBg9_iTYk
 
Ostatní videa jsou k dispozici pouze pro studium.
 
Nové mé video, které bylo natočeno u "Pátečníků".
Pojednává o vztazích o spolupráci a
o vývoji, který je doplněn tvorbou.
 
 
Pro možnost přímých rozprav,
diskusí či jenom dotazů,
byla zřízena samostatná web stránka,
 
která umožňuje tento kontakt a to mezi účastníky i mezi provozovatelem webu.
Na stránce je možné přednést vlastní názory či stanoviska,
jako je možné si jenom některé nejasné věci vyjasnit.
Je pochopitelné, že tu budou platit jistá pravidla, která těm, kdo jsou vulgární
nebo těm, kdo jsou této komunikaci nepřející, neumožní její používání.
 
JDE NÁM PŘEDEVŠÍM O ROZŠÍŘENÍ POZNÁNÍ.
 
Pro vstup klikni na:
 
 
OZNÁMENÍ
Setkání na Rabštejně, dne 12.,13., a 14. června,
se vzhledem k nejisté situaci ruší.
 

A K T U A L I T Y

28.09.2019 21:57
A Bůh promluvil. Promluvil ústy malého dítěte, neboť v něm je nevinnost a upřímnost, která je předpokladem k tomu, aby z jakýchkoliv úst mohla znít jeho slova. Promluvil ke všem lidem světa ústy malé šestnáctileté Gréty Thunbergové a jeho slova...
28.08.2019 16:07
Prohlášení (stanovisko) příznivců Davida R. Hawkinse. Pan Mareš v naší zemi velmi významně přispěl k rozšíření odkazu pana Davida R. Hawkinse. Uspořádal celou řadu několikadenních seminářů, které i osobně řídil. Ty provozoval v letech 2015 až 2019...
27.06.2019 15:34
Na základě díla Davida R. Hawkinse vám zde předkládám některé základní myšlenky z jeho díla. Zjistil jsem totiž, že jeho odkaz je velmi silně deformován lidmi, kteří jsou na nízkém stavu Vědomí a principu vnoření Vědomi do hmoty velmi špatně...
09.07.2018 08:44
Žába prozření Už vícekrát jsem se setkal s tvrzením – Měl jsem žábu. Tito lidé se cítí čímsi výjimeční a mají pocit čehosi, co je staví do role těch, kdo nám ostatním mohou být pouze vzorem či příkladem. Jde ale o omyl. Ano jed z žáby, konkrétně...
28.09.2017 10:42
Nové video s Davidem R. Hawkinsem. VIDEO
03.07.2017 12:24
Vážení přátelé. Na internetu jsem objevil video, které jednoznačně vystihuje stav našeho školstvi, potažmo naší společnosti a UKAZUJE CESTU K NÁPRAVĚ Toto video si můžete spustit kliknutím na níže napsaný výraz VIDEO. (nezapomeňte zapnout...
16.04.2017 19:08
Pozvánka na BESEDU, ROZPRAVU Pana Antonína Mareše / www.rozpravy.cz/ NA TÉMA: "TAJEMSTVÍ ŽIVOTA" "A CO POTÉ…" Kdy a kde: Plzeň, Kollárova 16 Kouzelná vinárna „ Klub Alšovka“ / Ve sklepě/ Dne 11.5.2017  v 17 hod Vstupné: Dobrovolné...
18.03.2017 19:15
Vážení Za necelý týden (dnes je sobota 18. 3. 2017) tedy v pátek příštího týdne začne seminář v Roztokách u Křivoklátu. Tento seminář je třídenní. Bude na něm probíráno mnoho věcí, ale především tam bude ukázán a probrán odkaz snad největšího...
01.02.2017 21:35
6 x video o Davidu R. Hawkinsovi včetně českých...
1 | 2 | 3 | 4 >>

ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK SKUTEČNÉ DEMOKRACIE

klikni na "ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK SKUTEČNÉ DEMOKRACIE". Dojde tím k otevření v samostatném okně.

Níže pak jsou jednotlivé myšlenky blíže rozvedeny a vysvětleny.

Po kliknutí na danou myšlenku se ta rozvine do podrobnějšího vysvětlení. 

17 MYŠLENEK - jednotlivě s vysvětlením

01.12.2013 11:49
Právo na přiměřené...
01.12.2013 11:54
Napřed si něco řekneme o...
01.12.2013 12:22
Vše co lze prohlásit za...
01.12.2013 12:53
Pro systém školství je...

VOLEBNÍ ZÁKON A R EFERENDUM

klikni na   VOLEBNÍ ZÁKON

klikni na REFERENDUM

  • Jde o paragrafové znění volebního zákona a o podrobnější zhodnocení systému referenda s tím, že jsou zde zdůrazdněny úskalí referend.

 

Články a postřehy k současné situaci

22.09.2017 14:07
Zpracování historie naší země za posledních 100 let a to dle Davida R. Hawkinse nám poskytuje velmi zajímavé výsledky. V níže uvedené úvaze můžete sami posoudit jak významné jsou. Historie ČR
17.04.2017 10:38
Vážení čtenáři Přináším vám svůj vklad a sice mnou okomentované Tomášovo evandelium. Jde totiž o to, že mnozí z lidí už ne zcela chápou význam jednotlivých sdělení tehdejší doby. Pokusil jsem se tedy okomentovat Tomášovo evangelium tak, aby hledající člověk dnešní doby se v něm dobře orientoval....
05.04.2014 12:29
Slyším dokola kolem sebe nářky, jak ten či onen politik či odpovědný člověk něco provedl, něco ukradl, podplatil, vytuneloval atd. Všichni víte, o čem mluvím. Jak je to možné, že se na taková odpovědná místa mohou vůbec tak špatní lidé dostat?  Odpověď je jednoduchá: v našem čele stojí právě...
05.04.2014 12:28
Stanovisko k situaci na Ukrajině   Na Ukrajině dochází k něčemu, co u nás lidé dost dobře nechápou a nerozumí tomu, co se tam děje. Je to způsobeno hned několika faktory najednou. Především je to zbytek komunistické propagandy, kterou se nikdo ani nesnažil napravit a uvést fakta na pravou...
05.04.2014 12:24
  Otevřit článek  ZDE
05.04.2014 12:22
Když jsme začínali seznamovat lidi s myšlenkami skutečné tedy opravdové demokracie, setkávali jsme se mnohdy s nepochopením. To proto, že jsme se ve svých začátcích orientovali na aktivní složku lidí, kteří se pohybují na internetu a tím i na facebooku. Chvilku nám trvalo. Nežli jsme pochopili, že...
05.04.2014 12:20
Po roce 1989 se u nás změnil politický systém a my jsme s nadšením a nadějemi vstoupili do nové doby. Dnes, po 24 letech, s rozčarováním a znechucením sledujeme, co se to u nás děje. Co se vlastně stalo? Předchozí systémy vykonávaly svou moc přímočaře a viditelně. Mocenské skupiny, které ovládly...
05.04.2014 12:19
Proč demonstrace nejsou účinné? V tomto našem současném světě se stále setkáváme s nějakým projevem nesouhlasu pomocí demonstrací. Tyto demonstrace ale vyznívají do prázdna. Nejsou účinné. Proč vlastně jsou, a pro koho a proti komu se vlastně pořádají? Na to a na mnohé další věci se v následujících...
05.04.2014 12:17
Vymáhání dluhů je v Česku dobrý byznys Článek převzat z Hlasu Ruska   Dluhy drtí obyvatele České republiky. Jejich vymahači ale zažívají zlaté časy. Na tuto situaci upozorňuje dokonce Světová banka. Žít na sekeru se Čechům líbí. Nehledě na dlouhodobou ekonomickou krizi, panující v České...
05.04.2014 12:10
Vážení, Nyní si něco povíme o tom, kdo jsou lidé, kteří nám vládnou a proč tomu tak je. Kdo jsou lidé, kteří stanou v čele jakýchkoliv takzvaně zvolený orgánů? Jsou to lidé skutečně pracovití a lidé, kteří mají zájem na tom, aby všichni ostatní lidé se měli dobře a oni jim pouze sloužili? Nebo...
1 | 2 >>

Krátké úvahy

22.05.2012 13:21
Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.   Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.  Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli srdce.  Místo něho měli kámen, a on je tížil, hrbil a ohýbal. Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli lásku. V sobě ale živili nenávist, zlobu a...
22.05.2012 13:32
„Povedz mi, koľko váži snehová vločka?“ Pýtala sa sýkorka holubice. „Menej ako nič,“ odpovedala holubica. Sýkorka teda rozpovedala holubici tento príbeh: „Odpočívala som na halúzke borovice, keď začalo snežiť. Nebola to snehová víchrica, to nie, len také tiché sneženie ako sen. A keď...
22.05.2012 13:35
Raz jedna žena priviedla synčeka k Mahatma Gándhímu a požiadala ho: „Mahatma, povedz mu, aby už nejedol sladkosti.“ „Buď taká dobrá a príď o tri dni,“ odpovedal Gándhí. Po troch dňoch sa žena vrátila s dieťaťom a Gándhí povedal dieťaťu: „Prestaň jesť sladkosti.“ Žena sa spýtala: „Prečo si...
22.05.2012 13:38
„Ak mi to nedovolíš, nebudem môcť ísť do školy! Bola by to hanba… Je to veľmi dôležité, mama!“ Elena sa pustila do plaču. To bola jej najúčinnejšia zbraň. „No tak dobre, urob ako chceš…“ zamrmlala matka a hodila lyžičku do drezu. „Budeš vyzerať ako strašidlo. Tvoja vec.“ V ďalších dvadsiatich...
22.05.2012 13:39
V továrni mali problém. Denne sa rozkrádal tovar. Vedúci zverili úlohu prehliadnuť každého zamestnanca pri odchode z práce jednej špecializovanej spoločnosti. Väčšina robotníkov otvárala spontánne tašky a dala si prezrieť nádoby, v ktorých si nosievali jedlo. Súkromní policajti sa usilovali...
22.05.2012 13:41
Akýsi pútnik kráčal poľným chodníkom, keď v tráve na jeho okraji zbadal čosi zvláštne, vyzeralo to ako kameň. „Je to had,“ pomyslel si. Had sa vztýčil a smrteľne ho poštípal. A potom šiel tým istým chodníkom iný pútnik. Aj on zbadal kameň zvláštneho tvaru. „Je to vtáčik,“ povedal si. A...
22.05.2012 13:44
Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na výdavky. Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil podradný materiál,...
22.05.2012 13:45
V jednej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné sestry. Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca. Časom sultánova manželka stále chudla, slabla a zosmutnievala. Sestra, ktorá žila s kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deď opeknievala. Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal...
22.05.2012 13:47
Boli raz dvaja muži a obidvaja boli vážne chorí. Bývali spolu v jednej malej izbe vo veľkej nemocnici. V izbičke bolo len jedno okno, ktorým ste mohli vidieť okolitý svet. Jeden z mužov smel v rámci svojej liečby hodinu denne sedieť na posteli. Jeho posteľ stála pri okne. Ale ten druhý musel po...

ÚVAHA

22.05.2012 13:55
PROČ JE SOUČASTNOST ZLOMOVÁ   Mnozí z nás si ani po přečtení této knihy plně neuvědomují dosah toho, co je zde naznačeno ve směru k naší společnosti, a to proto, že mají pocit právě opačný. Tedy, že všemu dění kolem sebe dobře rozumí. Podívejme se tedy ještě jednou, jak a proč je...

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ANO (1 029)
NE (88)

Celkový počet hlasů: 1117

 

NASA vyvíjí nejen rakety a kosmické objekty ve smyslu raketoplánů, družic a podobně,

ale i následné letadla pro jednoho pasažéra.

 

Zavolat video

volat

 

P O Č Í T A D L O

Počet návštěvníků stránek

Kontakt