Archiv článků

11.10.2016 16:46
     Hned druhého dne po volbách do krajů a do senátu jsem zahlédl několik komentářů na webu o tom, proč volby dopadly tak jak dopadly, a proč tomu tak je. Příznačné pro ně je fakt, že ani v jednom případě jsem se nesetkal s tím, aby komentář k tomuto tématu šel tak zvaně na tělo,...
27.09.2016 16:11
Vážení Otevřený dopis na setkání příznivců KV byl vedením odmítnut. Nebylo dovoleno ho přečíst a jeho obsah je naprosto ignorován. Za těchto okolností já osobně (Antonín Mareš) přerušuji veškeré styky s KV a nadále jí vnímám jen jako prodlouženou ruku pokleslého systému, který se snaží podchytit...
27.09.2016 16:10
OTEVŘENÝ DOPIS ke KV   Vážený pane Hartle, vážený pane Šestáku, vedení Kroměřížské výzvy i ostatní účastníci a signatáři. V těchto dnech nám byla od pana Jana Hartla doručena pozvánka, kterou nás pozval na setkání signatářů z okolí Říčan 28. 9. 2016. Po vzájemné konzultaci mezi panem Antonínem...
06.09.2016 11:03
KROMĚŘÍŽSKÁ VÝZVA   My, občané ze všech koutů České republiky, vyzýváme všechny odpovědné lidi naší země ke společné akci při volbě příštího prezidenta. Ještě před několika lety nikoho nenapadlo, že hodnoty svobody a demokracie u nás budou znovu ohroženy. Jsou. Čelíme dnes nebezpečí zvratu...
15.06.2016 09:16
Vážení přátelé. Zde můžete podepsat petici, která vám umožní se následně aktivně zapojit do hledání vhodného kandidáta do čela naší společnosti, tedy na hledání vhodné osoby pro budoucího prezidenta. www.petice24.com/petice_na_podporu_kromiske_vyzvy Antonín Mareš
10.06.2016 18:47
Jako mnozí jiní i já jsem podepsal Kroměřížskou výzvu. Proč jsem tak učinil je jasné z přiloženého videa. youtu.be/XrQ0TTWNrjo
03.06.2016 17:59
Setkání přátel, svolané do Hluboké u Žihle se vyznačovalo zvláštní atmosférou. Začalo v sobotu dne 26. 5. 2016 v cca 10 hodin dopoledne a protáhlo se ten den hluboko do noci. I druhý den (neděle) se začínalo přibližně ve stejný čas a končilo někdy po 16:30 hod. Setkání se účastnili lidé od Brna,...
18.03.2016 14:00
Dne 28. a 29. května se koná SETKÁNÍ PŘÁTEL Hluboká u Žihle Zváni jsou všichni, ale je nutno se dopředu domluvit s Mirkem Gaydošem, pořadatelem těchto setkání. Jádro těchto lidí budou tvořit lidé ze seminářů Antonína MAREŠE, ale nejenom z nich. Na semináři bude pochopitelně probíráno dílo...
15.03.2016 21:20
ZDE JE MOŽNÉ VYVOLAT MŮJ ČLÁNEK - ÚŽASNÉ. KLIKNĚTE NA ODKAZ   OTEVŘÍT 
02.03.2016 16:13
Obhajoba zákona karmy Milan Šupa Každý, kdo vysloví slovo karma, znamenající odplatu za špatné činy, které jsme napáchali v našich minulých životech, se v křesťanských kruzích setká s odmítnutím. Křesťané totiž odmítají kosmický zákon karmy, na jehož základě je naše...
Záznamy: 41 - 50 ze 118
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt